Mjukislejon till ambulanserna

Med jämna mellanrum förser Lions Club ambulanssjukvården och Akuten på Alingsås Lasarett med mjukisdjur i form av lejon. I höst var det dags för en ny leverans som tacksamt togs emot. Mjukislejonen har en lugnande effekt på de barn som på olika sätt kommer i kontakt med sjukvården.

På bilden lämnar klubbens president, Johan Melin. och Gabrielle Zwart över ett antal mjukislejon till ambulanssjukvårdens Sara Gull och hennes dotter. 

Årets ljusvägg

Ett stort tack till de företag som stöttat årets upplaga av Lions ljusvägg.

Ljusväggen har under fem veckor under årets ljusaktivitet projicerats på väggen mot Restaurang Amvrosia på Norra Strömgatan. En 7,5 minuter bildpresentation med företagens logotyper har inte enbart varit ett av inslagen i Lights in Alingsås utan även gett ett bra tillskott till Lions Clubs hjälpkassa. Så ett stort tack för detta samarbete! PS. anmäl dig till gärna nästa ljusvägg här!

Boka din plats inför nästa ljusvägg här!

Årets luciagrupp är klar

Nu är årets luciatrupp klar. Sju positiva flickor med fina röster kommer att i vanlig ordning lysa upp och sprida glädje i decembermörkret. Årets trupp består av Linnéa Sundas-Rosenius, Anna Hjortstam, Ella Rowlands, Agnes Svantesson, Tindra Richards, Karin Eriksson och Anna Gerdin. Närmast väntar en period av sångträning innan det är dags för skarpt läge med massa besök från 2 december.

Mest intensivt blir det i samband med Tomteparaden och kring luciadagen, 12-14 december.  Omröstning kring vem som ska få bära luciakronan startar inom kort och sedan väntar kröning i Landskyrkan den 30 november. Arrangemanget är i vanlig ordning ett samarbete mellan Lions Club Alingsås och Alingsås Tidning.

Presidentbyte på augustimötet


Fredag 24 augusti var starten för nya verksamhetsåret och första månadsmötet under ledning av klubbens nye president Johan Melin. Efter att förre preidenten Jaap Zwart överlämnat ordförandeklubban till Johan var det dags att gå igenom agendan.
Under sommaren hade det inkommit ett antal ärenden. Efter Beredningskommitténs genomgång beslöts att bifalla ett antal av dem och slutsumman hamnade på 12.000 kr. Andra centrala projekt som beslöts om var att stötta brunnsborring i byar i Somalia och projektet ”De glömda barnen”, en hjälpsatsning med byggande av skolmoduler m.m. i Adanadistriktet i Turkiet, nära Syriska gränsen. Där finns flera hundratusen syriska familjer som flytt och turkiska volontärer jobbar med att de skall ha ett drägligt liv och barnen skall få möjlighet att gå i skola. Leif Niord, tidigare medlem i alingsåsklubben är djupt inblandad i detta arbete.

I övrigt rapporterade Ljusväggskommittén att de är igång med förberedelser för den traditionella ljusväggen på Norra Strömgatan i samband med Lights in Alingsås, och Ungdomskommittén kommer att erbjuda grundskolornas åk 5-7 att delta i Lions internationella teckningstävling på temat fred. Inbjudan till skolorna kommer mot slutet av september.

Med det avslutade Johan Melin årets första månadsmöte.

Lions Alingsås Ankjogg 2018

Nedan presenteras de 15 vinnande numren i 2018 års ankjogg.

En av höjdpunkterna under den årliga Potatisfestivalen i Alingsås är ankjoggen, som äger rum kl 13.00 på lördagen mellan broarna över Lillån vid torgen mitt i stan. 1500 numrerade plastankor släpps från en skopa vid ena bron och de första 15 ankorna som går in i målfållan 50 meter längre bort vid Torgbron lyckliggör de som satsat på dem. Presentkort från 5.000 kr till 500 kr utgör priserna. Mycket folk hade samlats för att se joggen och efter 15 spännande minuter var det hela över. Nettot från aktiviteten går till Lions Cancerfond Väst som stöttar den patientnära cancerforskningen i Västsverige.

Tack för att du var med och stöttade vår hjälpverksamhet!

Vinst nr Lottens
nummer
Värde
1 710          5 000 kr Elgiganten
2 1452          4 000 kr Elgiganten
3 967          3 000 kr Elgiganten
4 1233             500 kr ICA Maxi
5 823             500 kr ICA Maxi
6 26             500 kr ICA Maxi
7 895             500 kr ICA Maxi
8 338             500 kr ICA Maxi
9 224             500 kr ICA Maxi
10 68             500 kr ICA Maxi
11 748             500 kr ICA Maxi
12 797             500 kr ICA Maxi
13 1206             500 kr ICA Maxi
14 143             500 kr ICA Maxi
15 1270             500 kr ICA Maxi

Kontrollanter:
Kaj Näslund , Alingsås kommun
Tommy Grapenholm, Lions Alingsås

]

Lions ungdomsstipendium 2018

I samband med Potatisfestivalen delade Lions Club ut sitt ungdomsstipendium. Stipendiet som är på 10.000 kr gick i år till en ung konståkare som framgångsrikt tävlar på riksnivå och är en av de allra bästa i sin åldersklass. Dina Johansson lägger ner mycket tid på sin konståkning och tränar under säsongen upp till åtta gånger i vecka och är dessutom instruktör och ledare för yngre åkare i klubben.

Lions motivering låter så här:
”Lions ungdomsstipendium på 10.000 kr tilldelas i år Dina Johansson, Alingsås Konståkningsklubb. Dina Johansson har 2017/2018 gjort stora framsteg i sin tävlingskarriär. Dina Johansson tar också stort ansvar som engagerad ledare, förebild och föredöme för de yngre åkarna i klubben, både på och utanför isen. Med stor målmedvetenhet satsar Dina Johansson på att bli en konståkerska på hög nivå. Satsningen har redan skördat stora framgångar och trenden pekar fortsatt brant uppåt.”

Ungdomsstipendie 2018

Lions Club i Alingsås delar ut ett ungdomsstipendium till person, grupp eller förening som sysslar med kultur/fritid eller ideell idrottsverksamhet med inriktning mot ungdomar.

Stipendiet på 10.000 kr delas ut till:

  • Person/grupp eller förening som i sin verksamhet stöttar ungdomar och därmed är en förebild för andra; och/eller till
  • Enskild person som stöd för egen förkovran. Personen skall vara född 1998 eller senare.

För enskild person bör till ansökan fogas intyg av lärare, ledare, mentor eller annan likvärdig person, som kan styrka ansökan.
Stipendiaten skall vara bosatt eller ha sin verksamhet inom Alingsås kommun.

Ansökan skickas senast den 31 mars 2018 till LIONS CLUB i Alingsås c/o Per Wiger, Fågelvägen 26, 441 40 Alingsås. Märk kuvertet ”Ungdomsstipendiet”.

Mer information kan fås av Per Wiger – per.wiger@telia.com

”Julgranar mot mobbning”

Julgransaktiviteten, som är ett samarbete mellan Handelshuset Vimpeln och Lions Club Alingsås, har genomförts vid tre tidigare tillfällen och då har de insamlade medlen gått till drogförebyggande arbete. Denna gång skall pengarna satsas i arbetet mot mobbning i skolorna i Alingsås.

I år har aktiviteten gett 70.000 kr.

– 50.000 kr har satsats i en pott som skolorna kan söka medel för projekt/temadag från. Från denna pott kan intresserade skolor även söka medel för att engagera någon väl insatt person i ämnet för föreläsning.

– 20.000 kr har avsatts till en pott där skolor via skolkurator/skolsköterska kan söka medel till enskild elev i riskzonen att utsättas för mobbning. Kan gälla ex kläder, idrottsutrustning med mera.

Pengarna finns tillgängliga under 2018 och sista dag för ansökan av medel för aktivitet är 10 november 2018.

 

Lions Luciaaktivitet 2017

Luciatruppens framträdanden här i Alingsås har varit och är fortfarande en alltid lika uppskattad aktivitet. Traditionen hålls vid liv i ett samarbete av Lions Club och Alingsås Tidning. De i truppen ingående flickorna har övats av sångpedagogen Martina Gidstedt, som enligt de många åhörarna verkligen lyckats i sitt arbete med truppens prestationer. Trots krävande skolarbete under tiden har de utfört sina framträdanden på ett lysande sätt, vilket vi alla fått stort erkännande för.

Luciaaktiviteten blev även detta år framgångsrik vad gäller insamlade penningmedel. Totalt inbringade aktiviteten ca 170.000 kr, som Lions därmed kan förmedla till behövande. Redan i årets julgåvor har över 110.000 kr delats ut till behövande barn och ungdomar i Alingsås allt enligt önskemål och fördelning av skolkuratorer, skolsköterskor etc.

Vi tackar alla de företag och organisationer som lämnat bidrag av olika storlekar direkt till Lions Club samt för alla de personliga gåvor som lämnats till luciatruppens insamlingsbössor. Vi riktar också ett stort tack till de företag som på olika sätt sponsrat verksamheten. Ett speciellt och stort tack riktar vi naturligtvis till de mycket trevliga och duktiga tjejer som ingått i truppen och som utfört ca 80 besök under de två första veckorna i december. Vi tackar också deras familjer för skjutsningar tidiga morgnar och sena kvällar samt till skolledningen som gett ledighet vid tider för deras aktiviteter med oss i Lions.

120.000 kr till julgåvor

Klubben satsar varje år på att bistå alingsåsare som har behov av tillskott av medel för att kunna fira en bra jul. I år delade Beredningskommittén via skolsköterskor, diakoner och kuratorer ut 120.000 kronor till familjer och ensamstående. Andra kommitéer som är involverade i aktiviteter vid juletid är Luciakommittén som rapporterade att vi i vanlig ordning har haft ett fantastiskt gäng flickor som glatt alingsåsare på många ställen. Aktiviteten ger ca 175.000 kr i insamlade medel varav en del redan omsatts i julgåvor.
Julgransaktiviteten på Vimpeln ger också en ordentlig slant som går till arbetet mot mobbning i skolan i Alingsås.

Klubben ökade sitt medlemsantal då Jonas Anselmby välkomnades in i klubben. Tidigare i höst har Bo Aspsjö och Gabrielle Zwart anslutit sig till klubben. Härnäst på programmet står rekryteringen av ett par ungdomar till Lions ungdomsläger i Europa på tur i januari. Mötet avslutades med att Alingsås Lucia med tärnor sjöng för medlemmarna och avtackades sedan av Luciakommitténs ordförande Sven-Åke Ericson för den fina insats de gjort. På bilden ses klubbens nya medlemmar i höst; Bo Aspsjö, Gabrielle Swartz och Jonas Anselmby.

Top