Lions Alingsås Ankjogg 2019

Nedan presenteras de 15 vinnande numren i 2019 års ankjogg.
En av höjdpunkterna under den årliga Potatisfestivalen i Alingsås är Ankjoggen, som äger rum kl 13.00 på lördagen mellan broarna över Lillån vid torgen mitt i stan. 1500 numrerade plastankor släpps från en skopa vid ena bron och de första 15 ankorna som går in i målfållan 50 meter längre bort vid Torgbron lyckliggör de som satsat på dem. Presentkort med olika valörer utgör priserna. Mycket folk brukar samlas för att se alla ankorna och efter ca 15 minuter brukar det spännande eventet vara klart. Nettot från aktiviteten går till Lions Cancerfond Väst som stöttar den patientnära cancerforskningen i Västsverige.

Tack för att du var med och stöttade vår hjälpverksamhet!

2019 års Ankjogg slutade enligt nedan:

Vinst nr Lottens
nummer
Värde
1 288 Presentkort Elgiganten 5000 kr
2 158          Presentkort Elgiganten 3000 kr
3 736          Presentkort Elgiganten 1000 kr
4 463 Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
5 1370         Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
6 593       Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
7 946     Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
8 309         Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
9 542       Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
10 347         Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
11 68       Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
12 14       Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
13 1354 Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
14 1223     Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr
15 1333   Presentkort ICA
Maxi Alingsås 500 kr

Kontrollanter:
Kaj Näslund , Alingsås kommun
Tommy Grapenholm, Lions Alingsås

Några bilder från tidigare års event.

Månadsmöte april 2019

Vid Lions Alingsås senaste månadsmöte meddelade Beredningskommittén att ca 10 000 kr delats ut till privatpersoner med behov av bistånd och till grundsärskolan som vill låta eleverna delta i Göteborgs­varvets specialvarv. Ungdomskommittén har bestämt vem som skall få ungdomsstipendiet på 10 000 kr och som delas ut i samband med Potatisfestivalen. Man jobbar också med årets skolstipendier och har nu en utställning i ett av Sparbankens fönster med fredsaffischer. (Se tidigare inlägg här) Till Ambulanssjukvården och Akuten på lasarettet kommer klubben tillsammans med grannklubbarna köpa in mjukislejon. Mjukislejonen ger en lugnande effekt på barn som kommer i kontakt med sjukvården.
Årets president Johan Melin kunde också välkomna Peter Jansson in som ny medlem i klubben. Med det avslutades verksamhetsårets näst sista möte.

President Johan Melin välkomnar Peter Jansson som medlem i klubben under överinseende av faddern Lars Rosen.

Lions Ankjogg 2019

Ankjoggen – ett årligt välgörenhetsevent som går av stapeln mitt i centrum i kaféstaden Alingsås.
Varje år under juni månads Potatisfestival invaderas Lillån mellan Stora- och Lilla Torget av 1500 numrerade gula plastankor. Till varje plastanka hör ett ankcertifikat med tillhörande lottnummer. De ankor som kommer först i mål genererar fina priser till sina certifikatägare och alla insamlade medel går givetvis oavkortat till Lions hjälpverksamhet. Certifikaten går att köpa på Alingsås gator i samband med aktiviteten av glada Lionsmedlemmar i gula jackor med Lions-emblem.

Lördagen den 14 juni kl. 13.00 släpper vi loss våra ankor i Lillån. Efter en distans fångar vi upp ankorna i en målfålla, där vi ser vilken som vunnit.

Denna aktivitet som under åren har blivit något av en folkfest har hittills dragit in över EN MILJON 
kronor till Lions i Alingsås och de olika behjärtansvärda aktiviteter vi stödjer. Hela överskottet går till Lions Cancerfond Väst som stöder patientnära forskning i västsverige.

Dragningslista presenteras i Alingsås Tidning, i AlingsåsKuriren samt på webben www.lionsalingsas.se.

Lycka till !

Ungdomsstipendium


Lions Club i Alingsås delar nu ut ett ungdomsstipendium till person, grupp eller förening som sysslar med Kultur/Fritid eller ideell idrottsverksamhet med inriktning mot ungdomar.

Stipendiet på 10.000 kr delas ut till:

• Person/grupp eller förening som i sin verksamhet stöttar ungdomar ochdärmed är en förebild för andra och/eller till
• Enskild person som stöd för egen förkovran. Personen skall vara född 1999 eller senare.

För enskild person bör till ansökan fogas intyg av lärare, ledare, mentor eller annan likvärdig person, som kan styrka ansökan.

Stipendiaten skall vara bosatt eller ha sin verksamhet inom Alingsås kommun.

Ansökan skickas senast den 15 april 2019 till:
LIONS CLUB i Alingsås
c/o Per Wiger
Fågelvägen 26
441 40 Alingsås.

Märk kuvertet ”Ungdomsstipendiet” alternativt maila till: per.wiger@telia.com
Mer information kan fås av Per Wiger – per.wiger@telia.com telefon 070-564 31 06

Tack alla sponsorer!

Lions Luciaaktivitet 2018Luciatruppens framträdanden här i Alingsås har varit och är fortfarande en alltid lika uppskattad aktivitet. Traditionen hålls vid liv i ett samarbete av Lions Club och Alingsås Tidning.

De i truppen ingående flickorna har övats av sångpedagogen Kerstin Karlsson, som enligt de många åhörarna verkligen lyckats i sitt arbete med truppens prestationer. Trots krävande skolarbete under tiden har de utfört sina framträdanden på ett lysande sätt, vilket vi alla fått stort erkännande för. Luciaaktiviteten blev även detta år framgångsrik vad gäller insamlade penningmedel. Totalt inbringade aktiviteten ca 170.000 kr, som Lions därmed kan förmedla till behövande. Redan i årets julgåvor har 120.000 kr delats ut till behövande barn och ungdomar i Alingsås allt enligt önskemål och fördelning av skolkuratorer, skolsköterskor mfl.

Vi tackar alla de företag och organisationer som lämnat bidrag av olika storlekar direkt till Lions Club samt för alla de personliga gåvor som lämnats till Luciatruppens insamlingsbössor. Vi riktar också ett stort tack till de företag som på olika sätt sponsrat verksamheten.

Ett speciellt och stort tack riktar vi naturligtvis till de mycket trevliga och duktiga tjejer som ingått i truppen och som utfört ca 80 besök under de två första veckorna i december. Vi tackar också deras familjer för skjutsningar tidiga morgnar och sena kvällar samt till skolledningen som gett ledighet vid tider för deras aktiviteter med oss i Lions.

Lions Club Alingsås

Alingsås Lucia igång

Nu är Alingsås Lucia med tärnor igång och glädjer ung som gammal med sina ljus och vackra sånger. En välsjungande grupp som Kerstin Karlsson, vår nya medhjälpare jobbat med. Linnéa Sunnaas-Rosenius blev vald till årets lucia. Hennes tärnor är Anna Hjortstam, Ella Rowlands, Agnes Svantesson, Freja Rankin, Karin Eriksson och Anna Gärdin.
Efter två lördagar på stan med  bösskrammel var det dags för kröningen i Landskyrkan. Kröningstalare var Kommunfullmäktiges ordförande Kristina Grapenholm. Sedan var det dags för alingsåsarna att få en glimt av Alingsås Lucia och lyssna på luciasångerna på Tomteparaden. Nu är det full fart med ca 100 framträdanden närmaste veckor. Bilderna är från kröningen och innan starten på Tomteparaden, med flickorna tillsammans med chaufförerna från Börjessons Bil

Fredsaffischtävlingen avgjord

Under hösten har skolor med klasserna åk 4-7, bjudits in att delat i Lions världsomfattande teckningstävling på temat: ”Vänlighet har betydelse”. I Alingsås deltog flera skolor med liv och lust och skapade fina konstverk på temat. Bäst lyckades en grupp elever från Lendahlskolan som med sitt bidrag fick 3.000 kr till klasskassan. På andraplats kom Noltorpskolan och på tredje en annan grupp från Lendahlskolan och de belönades med 2.000 kr respektive 1.000 kr till klasskassan. Sammanlagt 17 bidrag hade juryn att ta ställning till. Lendahlsskolans teckning gick sedan vidare som bidrag från Lions väst till riksfinalen.

 
1:a pris Lendahsskolan                   2:ra pris Noltorpskolan                                    3:je pris Lendahlsskolan

Rapport från november månads möte

Vid alingsåsklubbens senaste månadsmöte kunde årets president Johan Melin konstatera att klubben nu är inne i en intensiv period. Först att avrapportera var Ljusväggskommittén som kunde sammanfatta årets ljusvägg vid Strömgatan som lyckad. Den åtta minuter långa slingan med information och företags logotyper visades mer än 1.000 gånger på husgaveln vid Amvrosias restaurang.

Ungdomskommittén har genomfört en teckningstävling på temat ”vänner” med ett antal deltagande klasser årskurs 4-7. Vinnande bidrag hade en grupp elever på Lendahlsskolan gjort och fick med det ett bidrag på 3.000 kr till klasskassan. Även två andra grupper från Noltorpskolan och Lendahlsskolan belönades med bidrag till sina klasskassor. Det vinnande bidrag har senare gått vidare till Sverigefinal. Ungdomskommittén går i december ut med information om lions internationella ungdomsläger nästa sommar. Man hoppas kunna få fram några intresserade ungdomar som kan representera klubben och Lions Sverige vid ett internationellt läger.

Julgranskommittén jobbar tillsammans med Affärshuset Vimpeln med årets upplaga av julgranarna i Vimpeln, där företag, föreningar m.fl. kan köpa in sig på en gran. Nettot av aktiviteten går till klubbens stöttning av ungdomar.

Luciakommittén kunde meddela att vi har fått ihop en välsjungande luciagrupp, där lucia blivit krönt i Landskyrkan och deltagit i Tomteparaden. Nu börjar en intensiv period med lussande på lasarettet, på äldreboenden, hos föreningar och på företag m.m. 100.000 kr av de medel klubben får in på aktiviteten är redan reserverade till julgåvor som Beredningskommittén har som uppgift att distribuera ut till behövande via kuratorer, skolsköterskor, diakoner m.fl.

Beredningskommittén meddelade också att de under november beviljat hjälp till enskilda sökande motsvarande 7.000 kr och innan det var dags att avsluta mötet togs beslut om att bidra till Lerumsklubbens ”Vinterskogsläger” under sportlovet med ungdomar med funktionsvariationer och scouter från Lerum. Slutligen togs ett beslut om att ge 25.000 kr till Barndiabetesfonden, som bidrag till forskningen kring diabetes 1, även kallad barndiabetes.

”Fan va ful du e!”

Chockerande. Eller hur? Att inte alla barn ska få känna sig lika fina och värdefulla.

För fjärde året i rad samarbetar Vimpeln och Lions i Alingsås för att göra Alingsås till en bättre plats för alla våra barn och ungdomar.

I år används pengarna i ”Julgransprojektet” till att förebygga mobbning och utanförskap. I alla dess former. Om du tycker som vi, då kan ditt företag ta ställning och bidra till att utsatta barn och ungdomar också får känna sig som en i gänget. Hjälp oss i vårt arbete genom att sponsra en julgran på Vimpeln under julen.

I sponsorpaketen (3500kr eller 5000kr) ingår:
• En gran att dekorera.
• Vid varje gran sätts en golvdekal med företagets namn och logotyp.
• Varje sponsor erbjuds ett tillfälle under 2019 att presentera sin verksamhet på Vimpeln.

Du bokar din gran genom att fylla i formulär här eller…

… skicka ett mail till: julgran@lionsalingsas.se

Märk ditt mail med:
• Ditt eller företagets namn
• Kontaktperson
• Fakturaadress

Glöm inte att skicka med er logotyp, helst i .eps eller .ai format.

(Och behöver ni hjälp med att dekorera er gran så fixar vi det)

Med vänliga hälsningar

Vimpeln och Lions Club Alingsås


Top