Tomteparad i Alingsås

28 november var det dags för en av årets höjdpunkter i Alingsås. Efter ett års uppehåll var det dags för skyltsöndagens höjdpunkt, tomteparaden, med orkestrar, utklädda föreningar, drillflickor och inte minst en bilkortege med bilar från Börjessonsbil.

I takluckorna stod våra luciatjejer och vid sidan gick lionsbröderna med facklor. Många tusen alingsåsare hade mött upp och efter ett varv i stan var det dags att äntra scenen på Stora Torget. Efter en presentation av aktiviteten och luciatruppen, vilket årets lussegeneral Pierre Hultstrand, stod för var det dags för allmänheten att lyssna på flickorna för första gången, Fyra härliga sånger bjöd flickorna på till en ivrigt applåderande publik.

Dags att boka Alingsås Lucia

Luciatruppens framträdanden här i Alingsås har varit och är fortfarande en lika uppskattad aktivitet. Traditionen hålls vid liv genom ett samarbete mellan Lions Club i Alingsås och Alingsåsarna själva.

Luciaaktiviteten sprider ljus, värme och skönsång på sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler samt hos företag, restauranger, föreningar och liknande organisationer. I samband med besöken skramlar vi med våra bössor och swish-nummer för att samla in medel till vår hjälpverksamhet.

Lucia-arrangemanget brukar inbringade ca 150.000 kr per år som Lions Club i Alingsås därmed kan förmedla till behövande i form av tex. julgåvor till behövande familjer, barn och ungdomar i Alingsås. Allt enligt önskemål och fördelning av skolkuratorer, skolsköterskor , diakoner mfl.

Vill ni boka in ett besök av Alingsås Luciatrupp och därmed stötta vår verksamhet, kontakta vår Lucia-kommitté på telefon 0705-59 00 10 eller mejla oss på lucia@lionsalingsas.se


Läs mer om Alingsås Lucia

Sponsra en julgran på Vimpeln!

För 7:e året i rad samarbetar Vimpeln och Lions i Alingsås för att göra Alingsås till en bättre plats för alla våra barn och ungdomar. I år används pengarna i ”Julgransprojektet” till att göra livet lite bättre för behövande familjer i Alingsås, där vardagen är en kamp för att få ekonomin att gå ihop.

De insamlade pengarna administreras av Lions Club Alingsås och behövande kan söka bidrag till vardagliga behov som att t ex köpa nya vinterskor, kläder mm.

Om du tycker som vi, då kan ditt företag ta ställning och bidra till att utsatta barn och ungdomar också får känna sig som en i gänget.

Hjälp oss i vårt arbete genom att sponsra en julgran på Vimpeln under jul.

Kontaktperson angående försäljning av granarna:  anders.hullert@telia.comLions Alingsås söker luciatrupp

Nu satsar Lions Alingsås på att skapa årets luciatrupp. Nytt för i år är att vi avstår från att välja lucia, utan uppgiften kommer att utses på annat sätt. Vi vill också bredda truppen så att belastningen inte blir så hög på var och en.

Du som vill anmäla dig och sedan blir uttagen, kommer att få vara med en kul, viktig och intressant period med många framträdanden inför äldre människor inom äldreomsorgen, inför sjuka på lasaretten men också alingsåsare som arbetar på företag, i föreningar och på stan i Alingsås under ett par veckor i december. Du kommer att medverka till en trevlig stund med ljus, glädje och vacker musik.

Du som känner att detta kan vara något för dig, anmäler ditt intresse till Sven-Åke Erikson via mail, saerikson.ekonomikons@telia.com eller telefon 0705-590010.

Välkommen att anmäla dig!

Septembers månadsmöte

Septembers månadsmöte hölls på ”ordinarie plats”, dvs i restaurangskolan i Utbildningens hus. Presidenten kunde konstatera att klubben nu är tillbaka i full verksamhet efter covid-tiden. Ljusväggskommittén har i september bråda dagar med planerandet och kontakterna med företagen som vill ha med sin logga i presentationen. Enligt ansvariga för aktiviteten rullar allt på som det ska.
Luciakommittén är också aktiv och planerar att genomföra Alingsås Lucia på traditionellt sätt med lite justeringar beträffande organisationen av aktiviteten. Mer om detta vid nästa månadsmöte.
En tredje kommitté som jobbar med en aktivitet är Ungdomskommittén som nu går ut med inbjudan till årets teckningstävling bland skolorna i Alingsås.

I övrigt meddelade Beredningskommittén att den hade delat ut något över 10.000 kr till behövande.

Klubben fick en ny medlem, Mattias Virsgård. Magnus Bergsten är Mattias fadder.

Med det tackade president Roger Eriksson i mötet deltagande lions för ett bra och konstruktivt möte.

Klubbens nya medlem Mattias Virsgård tillsammans med fadder Magnus Bergsten och president Roger Eriksson

Nu kör vi igång Lions Ljusvägg

Corona har inte stoppat Lions hjälpverksamhet…

… och nu kör vi igång Lions Ljusvägg

Vy från Stora Torget i Alingsås

1 oktober – 7 november 2021

Under året som gått har vi i Lions jobbat på med vår hjälpverksamhet och stöttat behövande i Alingsås på liknande sätt som vi gjort sedan 1956, även om kontakter, möten och avstämningar varit mer digitala under pandemin. Vi är inte igenom pandemin ännu, men vi ser ändå en ljusning. 

Nu drar vi igång Lions ljusvägg
Som du vet så gillar vi i Lions win-win koncept som exempelvis det som Ditt företag, Lights in Alingsås och Lions Ljusvägg kan skapa tillsammans!

Förra året ställde vi in Lions Ljusvägg för vi insåg att företagens tunga år begränsat utrymmet för extra marknadsaktiviteter som Lions Ljusvägg innebär, även om pengarna går till välgörenhet. Men nu hoppas vi att ni har lite extra utrymme för er medverkan på årets Ljusvägg 2021. 

Klicka här för att komma direkt till anmälningssidan.

För dig som vill veta lite mer, om kostnader (läs: bidrag till Lions hjälpverksamhet) innan du bestämmer dig, klicka här!

Hoppas vi hörs av inom kort!

 

Ungdomsstipendiet till AIF-gymnastik

Ungdomskommittén i klubben har som en av sina uppgifter att dela ut Ungdomsstipendiet till en ungdom som presenterat något särskilt inom sporten eller kulturen eller en förening som arbetar med ungdomar. I år fick kommittén in flera intressanta ansökningar, men fann till slut att fem ungomar från Alingsås IF – Gymnastik skulle få årets ungdomstipendium. Motiveringen var:

”…. för att de på kort tid har startat en ungdomskommitté där de i sin verksamhet inspirerat nya och gamla medlemmar genom bland annat mentorskap och förebildsarbete. Pristagarna har varit drivande i nyrekrytering av barn och unga samt arbetat för att få ungdomar att stanna kvar inom gymnastiken”.

Rebecka Johansson, Natalie Whitehouse, Olivia Olander, Victoria Göransson och Malva Fredriksson får Lions Ungdomsstipendium 2021.

Utdelningen ägde rum i Gymnastikens hus inför en entusiastisk skara unga gymnaster och från Lions deltog lion Erik Nordlander som prisutdelare.

Verksamhetsåret igång

Verksamhetsåret 21/22 har startat med ett ”fysiskt” månadsmöte i garaget hos lion Björn Svennung, allt enligt traditionen. President Roger Eriksson, som nu kör ett andra år tillsammans med styrelsen hälsade alla lions som hade möjlighet att ställa upp och dessutom två gäster, välkomna till verksamhetsåret. Klubben har varit enhällig med att då fjolåret inte kunde genomföras fullt ut, be att styrelsen stå kvar detta verksamhetsår, vilket accepterades.

Många ärenden fanns att gå igenom och efter en genomgång av klubbens ekonomi, som trots tappet från de två stora inkomstaktiviteterna under fjolåret, ljusväggen och Alingsås Lucia, ändå hade lyckats samla in 114.000 kr. Visserligen översteg hjälpverksamheten denna summa, men ändå kunde kassören konstatera att klubben är ”stadd vid kassan”.

Ljusväggskommittén meddelade att den nu intensivt jobbar med att färdigställa ljusväggen inför Lights in Alingsås med hjälp av medlemmarna. Lite senare i höst kommer Luciakommittén att starta upp arbetet med Alingsås Lucia.

Ungdomskommittén har jobbat med sina aktiviteter under fjolåret med teckningstävlingen för grundskolan, skolstipendierna till avgångsklasserna i grundskolan och gymnasieskolorna och Ungdomsstipendiet som delades ut tidigare under veckan. Det var fem flickor i Alingsås IF – gymnastik som fick det i år då de hade startat en sektion i klubben för att jobba med barnen och inspirera dem och stötta andra ledare inom föreningen m.m.

Slutligen rapporterade beredningskommittén att de haft ett stort antal ansökningar och att summan för hjälparbetet slutade på 28.000 kr.

Med det tackade presidenten för det livaktiga deltagandet i mötet och avslutade detsamma inför den gemensamma måltiden som intogs.

Julhälsningar bidrog med 25 000 kronor till hjälpverksamheten

Tack vare de lokala företag och organisationer som valde att publicera en julhälsning i AlingsåsKuriren eller Alingsås Tidning kunde Lions Club Alingsås få en check på 25 000 kronor.

I år har många insamlingar inte genomförts på grund av pandemin.
– Vi lever just nu på gamla pengar, säger Lions kassör Anders Hüllert.
Ändå har organisationen delat ut presentkort till behövande för närmare 130 00 kronor i november – december berättar presidenten Roger Eriksson. Nu bidrar julhälsningarna med 25 000 kronor och det är jättevälkommet, speciellt ett sånt här år, menar båda.

Inom Stampen Media finns en tradition av att hjälpa till vid jul.
– Andra tidningshus i koncernen har bidragit med pengar till Suicide Zero och Röda korset. Mediehuset Alingsås ville göra något lokalt och valde att stötta Lions Club som inte kunnat genomföra varken den sedvanliga Luciainsamlingen eller Ljusväggen, säger försäljningschef Anders Granqvist. Från varje bokning av en julhälsning avsattes femhundra kronor till Lions.

Årets teckningstävling

”Lions klubb Alingsås genomförde under 2020 för tredje året i rad Lions affischtävling för fred. Tävlingen anordnas av Lions i alla länder där Lions är verksamt. Syftet med tävlingen är att:
Få ungdomar att förstå den viktiga roll som fred, tolerans och internationell förståelse spelar.
Uppmuntra ungdomar i åldern 11-13 år att fundera på hur man skall få en bestående fred på jorden och att använda sin kreativitet för att uttrycka och dela med sig av sina unika visioner om hur denna fred kan skapas.

Temat för 2020 års tävling var ”Fred genom hjälpinsatser”.Vi bjöd in alla klasser i åk 5, 6 och 7 i kommunens skolor att delta och totalt inkom 92  bidrag. Utifrån kriterierna originalitet, utförande och återgivning av årets tema utsågs följande  vinnare:

1:a pris: Beata Bergvall, Hemsjö skola åk 6
2:a pris: Frida, Helny, Molly, Sollebrunns skola 7A
3:e pris: Emmy Filipsson med Ruth och Emma, Kullingsbergsskolan 5A

1:a, 2:a och 3:e pristagarna belönades 3000 kr, 2000 kr respektive 1000 kr i prispengar. Dessa ska gå till klasskassan för gemensamma aktiviteter. Dessutom belönades varje deltagande klass med 500 kr. Totalt betalades 11 500 kr i prispengar ut.

Beata Bergvalls bidrag deltog i distriktets tävling och var där ett av femton bidrag, men gick tyvärr inte vidare till den nationella tävlingen.

Det var väldigt många fina bidrag som kom in i årets tävling och det var inte enkelt att kora pristagarna. Det är en aktivitet som uppskattas av både lärare och elever och bidrar till att stärka gemenskapen mellan elever i klassen.”