Ungdomsstipendiet till AIF-gymnastik

Ungdomskommittén i klubben har som en av sina uppgifter att dela ut Ungdomsstipendiet till en ungdom som presenterat något särskilt inom sporten eller kulturen eller en förening som arbetar med ungdomar. I år fick kommittén in flera intressanta ansökningar, men fann till slut att fem ungomar från Alingsås IF – Gymnastik skulle få årets ungdomstipendium. Motiveringen var:

”…. för att de på kort tid har startat en ungdomskommitté där de i sin verksamhet inspirerat nya och gamla medlemmar genom bland annat mentorskap och förebildsarbete. Pristagarna har varit drivande i nyrekrytering av barn och unga samt arbetat för att få ungdomar att stanna kvar inom gymnastiken”.

Rebecka Johansson, Natalie Whitehouse, Olivia Olander, Victoria Göransson och Malva Fredriksson får Lions Ungdomsstipendium 2021.

Utdelningen ägde rum i Gymnastikens hus inför en entusiastisk skara unga gymnaster och från Lions deltog lion Erik Nordlander som prisutdelare.