Nedan presenteras de 15 vinnande numren i 2016 års ankjogg. Tack för att du var med och stöttade Lion Alingsås hjälpverksamhet! Kontrollanter: Kaj Näslund , Alingsås kommun Tommy GRapenholm, Lions Alingsås