Septembers månadsmöte

Septembers månadsmöte hölls på ”ordinarie plats”, dvs i restaurangskolan i Utbildningens hus. Presidenten kunde konstatera att klubben nu är tillbaka i full verksamhet efter covid-tiden. Ljusväggskommittén har i september bråda dagar med planerandet och kontakterna med företagen som vill ha med sin logga i presentationen. Enligt ansvariga för aktiviteten rullar allt på som det ska.
Luciakommittén är också aktiv och planerar att genomföra Alingsås Lucia på traditionellt sätt med lite justeringar beträffande organisationen av aktiviteten. Mer om detta vid nästa månadsmöte.
En tredje kommitté som jobbar med en aktivitet är Ungdomskommittén som nu går ut med inbjudan till årets teckningstävling bland skolorna i Alingsås.

I övrigt meddelade Beredningskommittén att den hade delat ut något över 10.000 kr till behövande.

Klubben fick en ny medlem, Mattias Virsgård. Magnus Bergsten är Mattias fadder.

Med det tackade president Roger Eriksson i mötet deltagande lions för ett bra och konstruktivt möte.

Klubbens nya medlem Mattias Virsgård tillsammans med fadder Magnus Bergsten och president Roger Eriksson

Nu kör vi igång Lions Ljusvägg

Corona har inte stoppat Lions hjälpverksamhet…

… och nu kör vi igång Lions Ljusvägg

Vy från Stora Torget i Alingsås

1 oktober – 7 november 2021

Under året som gått har vi i Lions jobbat på med vår hjälpverksamhet och stöttat behövande i Alingsås på liknande sätt som vi gjort sedan 1956, även om kontakter, möten och avstämningar varit mer digitala under pandemin. Vi är inte igenom pandemin ännu, men vi ser ändå en ljusning. 

Nu drar vi igång Lions ljusvägg
Som du vet så gillar vi i Lions win-win koncept som exempelvis det som Ditt företag, Lights in Alingsås och Lions Ljusvägg kan skapa tillsammans!

Förra året ställde vi in Lions Ljusvägg för vi insåg att företagens tunga år begränsat utrymmet för extra marknadsaktiviteter som Lions Ljusvägg innebär, även om pengarna går till välgörenhet. Men nu hoppas vi att ni har lite extra utrymme för er medverkan på årets Ljusvägg 2021. 

Klicka här för att komma direkt till anmälningssidan.

För dig som vill veta lite mer, om kostnader (läs: bidrag till Lions hjälpverksamhet) innan du bestämmer dig, klicka här!

Hoppas vi hörs av inom kort!

 

Ungdomsstipendiet till AIF-gymnastik

Ungdomskommittén i klubben har som en av sina uppgifter att dela ut Ungdomsstipendiet till en ungdom som presenterat något särskilt inom sporten eller kulturen eller en förening som arbetar med ungdomar. I år fick kommittén in flera intressanta ansökningar, men fann till slut att fem ungomar från Alingsås IF – Gymnastik skulle få årets ungdomstipendium. Motiveringen var:

”…. för att de på kort tid har startat en ungdomskommitté där de i sin verksamhet inspirerat nya och gamla medlemmar genom bland annat mentorskap och förebildsarbete. Pristagarna har varit drivande i nyrekrytering av barn och unga samt arbetat för att få ungdomar att stanna kvar inom gymnastiken”.

Rebecka Johansson, Natalie Whitehouse, Olivia Olander, Victoria Göransson och Malva Fredriksson får Lions Ungdomsstipendium 2021.

Utdelningen ägde rum i Gymnastikens hus inför en entusiastisk skara unga gymnaster och från Lions deltog lion Erik Nordlander som prisutdelare.

Verksamhetsåret igång

Verksamhetsåret 21/22 har startat med ett ”fysiskt” månadsmöte i garaget hos lion Björn Svennung, allt enligt traditionen. President Roger Eriksson, som nu kör ett andra år tillsammans med styrelsen hälsade alla lions som hade möjlighet att ställa upp och dessutom två gäster, välkomna till verksamhetsåret. Klubben har varit enhällig med att då fjolåret inte kunde genomföras fullt ut, be att styrelsen stå kvar detta verksamhetsår, vilket accepterades.

Många ärenden fanns att gå igenom och efter en genomgång av klubbens ekonomi, som trots tappet från de två stora inkomstaktiviteterna under fjolåret, ljusväggen och Alingsås Lucia, ändå hade lyckats samla in 114.000 kr. Visserligen översteg hjälpverksamheten denna summa, men ändå kunde kassören konstatera att klubben är ”stadd vid kassan”.

Ljusväggskommittén meddelade att den nu intensivt jobbar med att färdigställa ljusväggen inför Lights in Alingsås med hjälp av medlemmarna. Lite senare i höst kommer Luciakommittén att starta upp arbetet med Alingsås Lucia.

Ungdomskommittén har jobbat med sina aktiviteter under fjolåret med teckningstävlingen för grundskolan, skolstipendierna till avgångsklasserna i grundskolan och gymnasieskolorna och Ungdomsstipendiet som delades ut tidigare under veckan. Det var fem flickor i Alingsås IF – gymnastik som fick det i år då de hade startat en sektion i klubben för att jobba med barnen och inspirera dem och stötta andra ledare inom föreningen m.m.

Slutligen rapporterade beredningskommittén att de haft ett stort antal ansökningar och att summan för hjälparbetet slutade på 28.000 kr.

Med det tackade presidenten för det livaktiga deltagandet i mötet och avslutade detsamma inför den gemensamma måltiden som intogs.

Julhälsningar bidrog med 25 000 kronor till hjälpverksamheten

Tack vare de lokala företag och organisationer som valde att publicera en julhälsning i AlingsåsKuriren eller Alingsås Tidning kunde Lions Club Alingsås få en check på 25 000 kronor.

I år har många insamlingar inte genomförts på grund av pandemin.
– Vi lever just nu på gamla pengar, säger Lions kassör Anders Hüllert.
Ändå har organisationen delat ut presentkort till behövande för närmare 130 00 kronor i november – december berättar presidenten Roger Eriksson. Nu bidrar julhälsningarna med 25 000 kronor och det är jättevälkommet, speciellt ett sånt här år, menar båda.

Inom Stampen Media finns en tradition av att hjälpa till vid jul.
– Andra tidningshus i koncernen har bidragit med pengar till Suicide Zero och Röda korset. Mediehuset Alingsås ville göra något lokalt och valde att stötta Lions Club som inte kunnat genomföra varken den sedvanliga Luciainsamlingen eller Ljusväggen, säger försäljningschef Anders Granqvist. Från varje bokning av en julhälsning avsattes femhundra kronor till Lions.

Årets teckningstävling

”Lions klubb Alingsås genomförde under 2020 för tredje året i rad Lions affischtävling för fred. Tävlingen anordnas av Lions i alla länder där Lions är verksamt. Syftet med tävlingen är att:
Få ungdomar att förstå den viktiga roll som fred, tolerans och internationell förståelse spelar.
Uppmuntra ungdomar i åldern 11-13 år att fundera på hur man skall få en bestående fred på jorden och att använda sin kreativitet för att uttrycka och dela med sig av sina unika visioner om hur denna fred kan skapas.

Temat för 2020 års tävling var ”Fred genom hjälpinsatser”.Vi bjöd in alla klasser i åk 5, 6 och 7 i kommunens skolor att delta och totalt inkom 92  bidrag. Utifrån kriterierna originalitet, utförande och återgivning av årets tema utsågs följande  vinnare:

1:a pris: Beata Bergvall, Hemsjö skola åk 6
2:a pris: Frida, Helny, Molly, Sollebrunns skola 7A
3:e pris: Emmy Filipsson med Ruth och Emma, Kullingsbergsskolan 5A

1:a, 2:a och 3:e pristagarna belönades 3000 kr, 2000 kr respektive 1000 kr i prispengar. Dessa ska gå till klasskassan för gemensamma aktiviteter. Dessutom belönades varje deltagande klass med 500 kr. Totalt betalades 11 500 kr i prispengar ut.

Beata Bergvalls bidrag deltog i distriktets tävling och var där ett av femton bidrag, men gick tyvärr inte vidare till den nationella tävlingen.

Det var väldigt många fina bidrag som kom in i årets tävling och det var inte enkelt att kora pristagarna. Det är en aktivitet som uppskattas av både lärare och elever och bidrar till att stärka gemenskapen mellan elever i klassen.”

Lucia på stan

Lördagen 12 december var dagen då Alingsås Lucia årgång 2019 tillsammans med Lions var ute på stan och lussade för alingsåsarna. Under ett par timmar tog truppen sig runt i innerstan och stannade till och sjöng de traditionella ”luciasångerna”. Det hela var mycket uppskattat av shoppande alingsåsare som fick en fin stund i julshoppandet.

NKT – ett generöst företag

NKT är en stor koncern med många företag i Sverige samt i Europa.

Företagsledningen och de anställda på dom olika driftställena har enats om att samla in pengar till social verksamhet.

Hur pengarna används skiljer sig åt, i Sverige har personalen på NKT  för tredje året valt att låta Lions dela ut pengarna (12.700 Kr) till barn som har det extra tufft.

Detta hanterar Lions i samband med att dom ger Julgåvor vilka förmedlas via Skolsköterskor, socialsekreterar mfl 

Bidraget från personalen tillsammans med företaget NKT gav ett fint tillskott till kassan för julgåvorna. 

Årets Julgåva från Lions hamnade på drygt 100.000 Totalt var det 181 barn och 104 vuxna som fått en ekonomisk hjälp inför julen. 

Händer i december

Även om hösten varit en ofrivillig lugn period för klubben, blir december en månad med mer normala aktiviteter. Tre aktiviteter är på gång.
Alingsåsarna kommer även detta år att kunna njuta av Alingsås Lucias framträdande. Det blir fjolårets trupp som återsamlas och som på lördag kommer att lussa för alingsåsarna på Kungsgatan under några timmar.
Beredningskommittén har i vanlig ordning arbetat med Lions julgåvor och i år har 78 hem fått gåvor från 500 kr till 2000 kr. I dessa hem finns 104 vuxna och 181 barn. 16 december distribuerar klubbens president Roger Eriksson ut gåvorna via skolsköterskor, diakoner och kuratorer i kommunen.
Även julgransaktiviteten på Vimpeln körs i vanlig ordning. Ett 20-tal företag har satsat på att klä sina granar och med det förgylla ett besök på köpcentrat. Samtidigt blir det en förstärkning till Lions hjälpkassa.
Så lejonen i Alingsås är igång och ser fram mot tider då coviden har besegrats och normala tider återvänt.

Annorlunda novembermöte

Novembermötet blev en ny upplevelse med en annorlunda tågordning. Mötet ställdes in men ett antal beslut togs först av styrelsen via ett teamsmöte för att sedan skickas ut för godkännande av klubbmedlemmarna. Då besluten var väl genomtänkta och kloka, fann klubben ingen anledning att anföra något mot dem.
Beredningskommittén meddelade att den gått ut med inbjudan om ansökan om julgåva till 65 adresser. 
Luciakommittén jobbar med att på något sätt beroende på omständigheterna i läget, kunna lussa vid något/några tillfällen på stan med fjolårets luciatrupp. Möjlighet att få ”lite Lucia i sig” kommer att erbjudas via utskick och klubbens hemsida med en repris av fjolårets luciakröning.

Julgranskommittén jobbar för att julgransaktiviteten i Vimpeln även skall kunna genomföras i år.
Ungdomskommittén meddelade att fredsaffischaktiviteten är genomförd och 92 bidrag lämnades in. Ett bidrag med utmärkt konstnärlig kvalitet valdes ut och som kommer att delta i den nationells tävlingen.
President Roger Eriksson kunde efter mötet konstatera att det fungerade utmärkt med tekniken även om detta var en nödåtgärd och avslutade med uppmaningen att vi ska vara rädda om varandra.