Månadsmöten

April-2014

Lions aprilmöte blev ett intensivt möte med många ärenden som skulle avhållas.

Först ut var gästen Carolina Larsson som går en lokal yrkesorienteringsutbildning med namnet Evenemang och värdskap. Hon berättade om upplägget och hur utvecklande utbildningen är för de som deltar i den. Att de gör uppdrag åt kommunen m.fl. Ett stort uppdrag i sommar är att ansvara för stora scenen på torget under Potatisfestivalen.

Sedan var det dags att ta ställning till ett antal anslagsärenden, och när listan var genomgången konstaterades att ca 10.000 kr hade delats ut till ett antal privatpersoner.

Vid kommittérapporterna rapporterade kommittén som har hand om Lions ljusvägg vid Norra Strömgatan, att den redan nu är igång med planeringen. Ankjoggskommittén meddelade att det i vanlig ordning blir en ankjogg i juni i samband med Potatisfestivalen och ungdomskommittén hade som förslag att höja summan på skolstipendierna som delas ut till avgångsklasser i grundskolan, gymnasierna och Hjälmareds folkhögskola. Det blir en fördubblad summa i fortsättningen, så slutsumman kommer att landa på ca 70.000 kr. Annat som ungdomskommittén arbetar med är ungdomsstipendiet som delas ut till en förtjänt ungdom eller förening med bra ungdomsverksamhet.

Ansvariga i klubben för internationella relationer avgav en slutrapport om klubbens samarbete med Tage Andreasson och en lokal lionsklubb i katastrofområdet i Filippinerna. Nu är de mobila elkraftverken och solcellslamporna på plats i några byar som fortfarande saknar elektricitet. Där underlättar de livet för en hårt drabbad befolkning.

Som avslutning på mötet delades det ut förtjänsttecken till tre medlemmar som varit verksamma i Lionsrörelsen en längre tid och gjort stora insatser. (Se bild nedan.)

GeorgeT_CurtN_BörjeT_president_PerW

President Per Wiger står bakom herrarna George Tegstam, Curt Nermark och Börje Tyrén som får en blomsterkvast för gott arbete under många år.
.

 

 

 

Lämna ett svar