Presidentbyte på augustimötet


Fredag 24 augusti var starten för nya verksamhetsåret och första månadsmötet under ledning av klubbens nye president Johan Melin. Efter att förre preidenten Jaap Zwart överlämnat ordförandeklubban till Johan var det dags att gå igenom agendan.
Under sommaren hade det inkommit ett antal ärenden. Efter Beredningskommitténs genomgång beslöts att bifalla ett antal av dem och slutsumman hamnade på 12.000 kr. Andra centrala projekt som beslöts om var att stötta brunnsborring i byar i Somalia och projektet ”De glömda barnen”, en hjälpsatsning med byggande av skolmoduler m.m. i Adanadistriktet i Turkiet, nära Syriska gränsen. Där finns flera hundratusen syriska familjer som flytt och turkiska volontärer jobbar med att de skall ha ett drägligt liv och barnen skall få möjlighet att gå i skola. Leif Niord, tidigare medlem i alingsåsklubben är djupt inblandad i detta arbete.

I övrigt rapporterade Ljusväggskommittén att de är igång med förberedelser för den traditionella ljusväggen på Norra Strömgatan i samband med Lights in Alingsås, och Ungdomskommittén kommer att erbjuda grundskolornas åk 5-7 att delta i Lions internationella teckningstävling på temat fred. Inbjudan till skolorna kommer mot slutet av september.

Med det avslutade Johan Melin årets första månadsmöte.