Rapport från november månads möte

Vid alingsåsklubbens senaste månadsmöte kunde årets president Johan Melin konstatera att klubben nu är inne i en intensiv period. Först att avrapportera var Ljusväggskommittén som kunde sammanfatta årets ljusvägg vid Strömgatan som lyckad. Den åtta minuter långa slingan med information och företags logotyper visades mer än 1.000 gånger på husgaveln vid Amvrosias restaurang.

Ungdomskommittén har genomfört en teckningstävling på temat ”vänner” med ett antal deltagande klasser årskurs 4-7. Vinnande bidrag hade en grupp elever på Lendahlsskolan gjort och fick med det ett bidrag på 3.000 kr till klasskassan. Även två andra grupper från Noltorpskolan och Lendahlsskolan belönades med bidrag till sina klasskassor. Det vinnande bidrag har senare gått vidare till Sverigefinal. Ungdomskommittén går i december ut med information om lions internationella ungdomsläger nästa sommar. Man hoppas kunna få fram några intresserade ungdomar som kan representera klubben och Lions Sverige vid ett internationellt läger.

Julgranskommittén jobbar tillsammans med Affärshuset Vimpeln med årets upplaga av julgranarna i Vimpeln, där företag, föreningar m.fl. kan köpa in sig på en gran. Nettot av aktiviteten går till klubbens stöttning av ungdomar.

Luciakommittén kunde meddela att vi har fått ihop en välsjungande luciagrupp, där lucia blivit krönt i Landskyrkan och deltagit i Tomteparaden. Nu börjar en intensiv period med lussande på lasarettet, på äldreboenden, hos föreningar och på företag m.m. 100.000 kr av de medel klubben får in på aktiviteten är redan reserverade till julgåvor som Beredningskommittén har som uppgift att distribuera ut till behövande via kuratorer, skolsköterskor, diakoner m.fl.

Beredningskommittén meddelade också att de under november beviljat hjälp till enskilda sökande motsvarande 7.000 kr och innan det var dags att avsluta mötet togs beslut om att bidra till Lerumsklubbens ”Vinterskogsläger” under sportlovet med ungdomar med funktionsvariationer och scouter från Lerum. Slutligen togs ett beslut om att ge 25.000 kr till Barndiabetesfonden, som bidrag till forskningen kring diabetes 1, även kallad barndiabetes.