Ungdomsstipendium


Lions Club i Alingsås delar nu ut ett ungdomsstipendium till person, grupp eller förening som sysslar med Kultur/Fritid eller ideell idrottsverksamhet med inriktning mot ungdomar.

Stipendiet på 10.000 kr delas ut till:

• Person/grupp eller förening som i sin verksamhet stöttar ungdomar ochdärmed är en förebild för andra och/eller till
• Enskild person som stöd för egen förkovran. Personen skall vara född 1999 eller senare.

För enskild person bör till ansökan fogas intyg av lärare, ledare, mentor eller annan likvärdig person, som kan styrka ansökan.

Stipendiaten skall vara bosatt eller ha sin verksamhet inom Alingsås kommun.

Ansökan skickas senast den 15 april 2019 till:
LIONS CLUB i Alingsås
c/o Per Wiger
Fågelvägen 26
441 40 Alingsås.

Märk kuvertet ”Ungdomsstipendiet” alternativt maila till: per.wiger@telia.com
Mer information kan fås av Per Wiger – per.wiger@telia.com telefon 070-564 31 06