Om

Lions Club i Alingsås – en ideell organisation

Vi hjälper både dem här hemma och de som från vår horisont befinner sig lite längre bort.

Hjälpen kan se lite olika ut. Det kan vara någon skolelev i Alingsås vars föräldrar kanske inte har råd med en ny tröja till examen. Det kan vara inköp av handikapphjälpmedel till någon Alingsåsare, som kan göra vardagen lite lättare. Det kan även vara något litet, som sätter guldkant på mottagarens vardag.

Givetvis stöttar vi även nationella och internationella projekt och då speciellt projekt inom Lions regi.

Det unika med Lions är att varje insamlad krona går till vår hjälpverksamhet. Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och ideella insatser.

Lions i Alingsås bildades 1956
Lions uppgift är ”att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan”.

Lions finns i över 190 länder geografiska områden och har 14 000 medlemmar i Sverige organiserade i 530 klubbar.
Det unika med Lions hjälpverk-samhet är att varje insamlad krona går till hjälpverk-samheten. Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och ideella insatser.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd.

Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och FRII, frivillig-organisationernas insamlingsråd och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité

Läs mer på Lions Sveriges hemsida:  www.lions.se eller internationellt www.lionsclubs.org

 

Lämna ett svar