Historik

Historik
Lions Club Alingsås bildades 28 mars 1956. Initiativtagare var Eric Jaeger. Han och 14 andra herrar fick hjälp att komma igång av Lionsklubben i Vänersborg. Eric blev klubbens förste president. Redan på våren 1957 arrangerades vår första loppmarknad. Den hölls på Åmanska tomten, där Sparbankshuset numera ligger. En annan aktivitet som alingsåsarna minns väl var försäljningen av julkärvar. Första åren band lejonen kärvarna själva, men efter några år köpte man dem från Lionsklubben i Kvänum. Loppan och julkärvarna är nu utbytta mot andra aktiviteter.

Riksomfattande aktiviteter som många minns är de fyra Röda fjädrarna, som inbringade mycket till Lions hjälpverksamhet.

I december 2003 deltog klubben i den manifestation som hölls för bevarande av nattakuten på Alingsås Lasarett. I samband med detta samlades 62.000 kr in till en speciell ”akutenkassa”. Dessa pengar har gått till olika trivselprojekt på lasarett och nu har kassan helt tömts i och med att klubben köpt in ”gosedjur” i form av lejon till akuten. Dessa ges till små barn som hamnar på sjukhuset som en liten tröst i det jobbiga barnet upplever.

Idag har klubben ca 30 medlemmar. Klubben sammanträder en gång i månaden och bestämmer då vad pengarna ska satsas i. De stora inkomstaktiviteterna är Alingsås Lucia, Lions Ljusvägg under Lights in Alingsås, ”Köp en Julgran”-projektet tillsammans med Affärshuset Vimpeln samt Ankjoggen som körs under Potatisfestivalen varje sommar.

Vart går hjälpen
Merparten av de insamlade medlen gick tillbaka till hjälpbehövande i Alingsås, dels som julgåvor till barnfamiljer, dels som bistånd till sökande för akuta behov. En del medel gick till ungdomsverksamhet, stipendier och till internationella projekt.

Vi samarbetar med kuratorer, skolsköterskor, diakoner m.fl, vilket säkerställer att varje krona kommer fram och går till avsett ändamål.

Våra insamlade medel går bland annat till:
* Lokala föreningar och organisationer.
* Lokala enskilda hjälp-sökande.
* Julgåvor till alingsåsfamiljer och ensamstående.
* Ungdomsaktiviteter.
* Nationella och internationella projekt.

Lämna ett svar