Lucia även i år

I början av november blev det klart att klubben kommer att genomföra aktiviteten Alingsås lucia under december. Åtta intresserade flickor mötte upp vid uttagningen och fick provsjunga och information om vad som väntade dem. Alla åtta tackade ja och under resten av november kommer gruppen att öva på sångerna. Första tillfället för alingsåsarna att se och höra luciatruppen blir på tomteparaden. Kröningen kommer att äga rum 2/12 i Christinae kyrka.