Ungdomar besökte klubben

Lions oktobermöte gästades av två ungdomar, Lovisa Olausson och Jonna Johansson, som deltagit i Lions ungdomsläger i England respektive Australien i somras. Men innan lejonen fick ta del av flickornas upplevelser, hade klubben tagit beslut i några ärenden. 13.000 kr anslogs till de gemensamma hjälpaktiviteter som initierats av Lions distrikt Väst. Även lokalt hade ansökningar om bistånd beviljats enligt Beredningskommittén som handhar denna typ av frågor.

I övrigt rapporterades att ljusväggen vid Norra Strömgatan fungerar helt enligt planerna, luciaaktiviteten är framme vid uttagningen av årets luciatrupp och att de begagnade glasögon som en butikskedja skänkt till Lions, nu skall iordningsställas och skickas vidare till föreningen ”Vision for all” för uppmätning och vidare transport ut till olika delar av världen.

Lovisa Olausson och Jonna Johansson

Lovisa Olausson berättade engagerat om sin vistelse i England, där hon först bodde hos en värdfamilj en vecka och sedan deltog under en vecka i ett Lions ungdomsläger i Stoke on Trent med ett 20-tal ungdomar från olika länder. Man var runt på många ställen i mellersta England och upplevde mycket tillsammans med kompisarna på lägret. Jonna Johanssons upplevde samma men hennes läger var förlagt utanför Brisbane i Australien. Först en vecka i en värdfamilj och sedan lägret på en camp en bit in i landet. Australien är ett fascinerande land med en annorlunda natur och mycket trevliga och gästvänliga människor enligt Jonna. Något värdfamiljen blev överraskade av var att Jonna och en finsk flicka som också bodde i familjen, badade i havet. Det var ju vinter i Australien och bara 20 grader i havet. Även Jonna menade att resan och lägret var fantastiskt och att hon nu har skapat ett internationellt nätverk med vänner runt om i världen.