Verksamhetsåret igång

Verksamhetsåret 21/22 har startat med ett ”fysiskt” månadsmöte i garaget hos lion Björn Svennung, allt enligt traditionen. President Roger Eriksson, som nu kör ett andra år tillsammans med styrelsen hälsade alla lions som hade möjlighet att ställa upp och dessutom två gäster, välkomna till verksamhetsåret. Klubben har varit enhällig med att då fjolåret inte kunde genomföras fullt ut, be att styrelsen stå kvar detta verksamhetsår, vilket accepterades.

Många ärenden fanns att gå igenom och efter en genomgång av klubbens ekonomi, som trots tappet från de två stora inkomstaktiviteterna under fjolåret, ljusväggen och Alingsås Lucia, ändå hade lyckats samla in 114.000 kr. Visserligen översteg hjälpverksamheten denna summa, men ändå kunde kassören konstatera att klubben är ”stadd vid kassan”.

Ljusväggskommittén meddelade att den nu intensivt jobbar med att färdigställa ljusväggen inför Lights in Alingsås med hjälp av medlemmarna. Lite senare i höst kommer Luciakommittén att starta upp arbetet med Alingsås Lucia.

Ungdomskommittén har jobbat med sina aktiviteter under fjolåret med teckningstävlingen för grundskolan, skolstipendierna till avgångsklasserna i grundskolan och gymnasieskolorna och Ungdomsstipendiet som delades ut tidigare under veckan. Det var fem flickor i Alingsås IF – gymnastik som fick det i år då de hade startat en sektion i klubben för att jobba med barnen och inspirera dem och stötta andra ledare inom föreningen m.m.

Slutligen rapporterade beredningskommittén att de haft ett stort antal ansökningar och att summan för hjälparbetet slutade på 28.000 kr.

Med det tackade presidenten för det livaktiga deltagandet i mötet och avslutade detsamma inför den gemensamma måltiden som intogs.