120.000 kr till julgåvor

Klubben satsar varje år på att bistå alingsåsare som har behov av tillskott av medel för att kunna fira en bra jul. I år delade Beredningskommittén via skolsköterskor, diakoner och kuratorer ut 120.000 kronor till familjer och ensamstående. Andra kommitéer som är involverade i aktiviteter vid juletid är Luciakommittén som rapporterade att vi i vanlig ordning har haft ett fantastiskt gäng flickor som glatt alingsåsare på många ställen. Aktiviteten ger ca 175.000 kr i insamlade medel varav en del redan omsatts i julgåvor.
Julgransaktiviteten på Vimpeln ger också en ordentlig slant som går till arbetet mot mobbning i skolan i Alingsås.

Klubben ökade sitt medlemsantal då Jonas Anselmby välkomnades in i klubben. Tidigare i höst har Bo Aspsjö och Gabrielle Zwart anslutit sig till klubben. Härnäst på programmet står rekryteringen av ett par ungdomar till Lions ungdomsläger i Europa på tur i januari. Mötet avslutades med att Alingsås Lucia med tärnor sjöng för medlemmarna och avtackades sedan av Luciakommitténs ordförande Sven-Åke Ericson för den fina insats de gjort. På bilden ses klubbens nya medlemmar i höst; Bo Aspsjö, Gabrielle Swartz och Jonas Anselmby.