Lions Luciaaktivitet 2017

Luciatruppens framträdanden här i Alingsås har varit och är fortfarande en alltid lika uppskattad aktivitet. Traditionen hålls vid liv i ett samarbete av Lions Club och Alingsås Tidning. De i truppen ingående flickorna har övats av sångpedagogen Martina Gidstedt, som enligt de många åhörarna verkligen lyckats i sitt arbete med truppens prestationer. Trots krävande skolarbete under tiden har de utfört sina framträdanden på ett lysande sätt, vilket vi alla fått stort erkännande för.

Luciaaktiviteten blev även detta år framgångsrik vad gäller insamlade penningmedel. Totalt inbringade aktiviteten ca 170.000 kr, som Lions därmed kan förmedla till behövande. Redan i årets julgåvor har över 110.000 kr delats ut till behövande barn och ungdomar i Alingsås allt enligt önskemål och fördelning av skolkuratorer, skolsköterskor etc.

Vi tackar alla de företag och organisationer som lämnat bidrag av olika storlekar direkt till Lions Club samt för alla de personliga gåvor som lämnats till luciatruppens insamlingsbössor. Vi riktar också ett stort tack till de företag som på olika sätt sponsrat verksamheten. Ett speciellt och stort tack riktar vi naturligtvis till de mycket trevliga och duktiga tjejer som ingått i truppen och som utfört ca 80 besök under de två första veckorna i december. Vi tackar också deras familjer för skjutsningar tidiga morgnar och sena kvällar samt till skolledningen som gett ledighet vid tider för deras aktiviteter med oss i Lions.