Annorlunda novembermöte

Novembermötet blev en ny upplevelse med en annorlunda tågordning. Mötet ställdes in men ett antal beslut togs först av styrelsen via ett teamsmöte för att sedan skickas ut för godkännande av klubbmedlemmarna. Då besluten var väl genomtänkta och kloka, fann klubben ingen anledning att anföra något mot dem.
Beredningskommittén meddelade att den gått ut med inbjudan om ansökan om julgåva till 65 adresser. 
Luciakommittén jobbar med att på något sätt beroende på omständigheterna i läget, kunna lussa vid något/några tillfällen på stan med fjolårets luciatrupp. Möjlighet att få ”lite Lucia i sig” kommer att erbjudas via utskick och klubbens hemsida med en repris av fjolårets luciakröning.

Julgranskommittén jobbar för att julgransaktiviteten i Vimpeln även skall kunna genomföras i år.
Ungdomskommittén meddelade att fredsaffischaktiviteten är genomförd och 92 bidrag lämnades in. Ett bidrag med utmärkt konstnärlig kvalitet valdes ut och som kommer att delta i den nationells tävlingen.
President Roger Eriksson kunde efter mötet konstatera att det fungerade utmärkt med tekniken även om detta var en nödåtgärd och avslutade med uppmaningen att vi ska vara rädda om varandra.