Oktobermöte – ny medlem

Oktobermöte – ny medlem
Magnus Bergsten, Peter Andrén och Roger Eriksson

Lions oktobermöte öppnades med att Peter Andrén hälsades välkommen i klubben av presidenten Roger Eriksson. Roger delade även ut en Melvin Jones Fellowsplakett, Lions finaste utmärkelse till Anders Hüllert, för Anders mångåriga djupa engagemang i klubben. 

Sedan var det dags att ta ställning till ett antal anslagsärenden och det blev ca 5.000 kr till enskilda personer, 7.500 kr till ett läger i februari för ungdomar med funktionsvariationer och en summa pengar till aktiviteten Världens barn. Beredningskommittén fick reservera 110.000 kr till julgåvor och Ungdomskommittén redogjorde för den teckningstävling man just nu genomför på grundskolorna.

Efter mötet mötet berättade entreprenören Claes Dahlqvist om hur han arbetat med olika projekt i Europa och USA.

På bilden: Magnus Bergsten fadder, Peter Andrén och Roger Eriksson president