Start av verksamhetsåret

Start av verksamhetsåret
Presidentklubban lämnas över

Verksamhetsåret för Lions Club Alingsås har startat och årets president Roger Eriksson kunde konstatera att det blir ett något annorlunda år då flera aktiviteter fått utgå på grund av pandemin. Både ankjoggen eller ljusväggen har fått ställas in. 

Ungdomskommittén har startat sin verksamhet med att bjuda in åk 5-7 i alingsåsskolorna till en teckningstävling på fredstemat. Man skissade också på flera intressanta projekt för ungdomar.

Mötet tog beslut om att satsa 6.000 kr som hjälp till enskilda personer.

I samband med mötet lämnade fjolårets president Joakim Palmgren över lejonet till årets president Roger Eriksson.