Årets teckningstävling

Årets teckningstävling

”Lions klubb Alingsås genomförde under 2020 för tredje året i rad Lions affischtävling för fred. Tävlingen anordnas av Lions i alla länder där Lions är verksamt. Syftet med tävlingen är att:
Få ungdomar att förstå den viktiga roll som fred, tolerans och internationell förståelse spelar.
Uppmuntra ungdomar i åldern 11-13 år att fundera på hur man skall få en bestående fred på jorden och att använda sin kreativitet för att uttrycka och dela med sig av sina unika visioner om hur denna fred kan skapas.

Temat för 2020 års tävling var ”Fred genom hjälpinsatser”.Vi bjöd in alla klasser i åk 5, 6 och 7 i kommunens skolor att delta och totalt inkom 92  bidrag. Utifrån kriterierna originalitet, utförande och återgivning av årets tema utsågs följande  vinnare:

1:a pris: Beata Bergvall, Hemsjö skola åk 6
2:a pris: Frida, Helny, Molly, Sollebrunns skola 7A
3:e pris: Emmy Filipsson med Ruth och Emma, Kullingsbergsskolan 5A

1:a, 2:a och 3:e pristagarna belönades 3000 kr, 2000 kr respektive 1000 kr i prispengar. Dessa ska gå till klasskassan för gemensamma aktiviteter. Dessutom belönades varje deltagande klass med 500 kr. Totalt betalades 11 500 kr i prispengar ut.

Beata Bergvalls bidrag deltog i distriktets tävling och var där ett av femton bidrag, men gick tyvärr inte vidare till den nationella tävlingen.

Det var väldigt många fina bidrag som kom in i årets tävling och det var inte enkelt att kora pristagarna. Det är en aktivitet som uppskattas av både lärare och elever och bidrar till att stärka gemenskapen mellan elever i klassen.”