Julhälsningar bidrog med 25 000 kronor till hjälpverksamheten

Julhälsningar bidrog med 25 000 kronor till hjälpverksamheten

Tack vare de lokala företag och organisationer som valde att publicera en julhälsning i AlingsåsKuriren eller Alingsås Tidning kunde Lions Club Alingsås få en check på 25 000 kronor.

I år har många insamlingar inte genomförts på grund av pandemin.
– Vi lever just nu på gamla pengar, säger Lions kassör Anders Hüllert.
Ändå har organisationen delat ut presentkort till behövande för närmare 130 00 kronor i november – december berättar presidenten Roger Eriksson. Nu bidrar julhälsningarna med 25 000 kronor och det är jättevälkommet, speciellt ett sånt här år, menar båda.

Inom Stampen Media finns en tradition av att hjälpa till vid jul.
– Andra tidningshus i koncernen har bidragit med pengar till Suicide Zero och Röda korset. Mediehuset Alingsås ville göra något lokalt och valde att stötta Lions Club som inte kunnat genomföra varken den sedvanliga Luciainsamlingen eller Ljusväggen, säger försäljningschef Anders Granqvist. Från varje bokning av en julhälsning avsattes femhundra kronor till Lions.