Drogförebyggande arbete

Lions gör hjälpinsatser lokalt och globalt, där annan hjälp saknas.

Vi har uppmärksammat de stora drogproblem som finns i vår egen stad Alingsås. Genom insamlade medel och eget arbete, verkar Lions Club Alingsås för att förebygga och minimera bruk av droger.

Detta kan ske genom:

  • Förebyggande arbete bland ungdomar.
  • Påverka såväl politiker som kommunens tjänstemän, till att optimera samordningen mellan kommun och olika hjälporganisationer.(Soppkök, Julklapp, Någon att prata med, osv)
  • Stötta de organisationer som hjälper missbrukare och deras anhöriga 

Vi återkommer med information om hur de insamlade medlen kommer att användas.