Kröning av Alingsås Lucia 2014

https://www.youtube.com/watch?v=bFnNNArDlyk&feature=youtu.be

Kröning av Alingsås Lucia 28/11 2014 i Christinae kyrka.