Lions tält till jordbävningsdrabbade i Mellanöstern

Minst 450 personer beräknas ha dött och ca 7 000 skadats i jordbävningen i norra Iran, nära gränsen till Irak.

Lions Club i Alingsås har varit delaktig i finansieringen av 300 tält som har gått till området mellan Iran och Irak som drabbades av jordbävningen den 12 november 2017. Tälten kommer från Lions i Sverige som har ett samarbetsavtal med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).