Alingsås lucia 2021


December är en intensiv tid för klubben med flera aktiviteter. Efter ett uppehåll i fjol, lyckades klubben rekrytera åtta ungdomar till årets Alingsås luciatrupp. Efter repetitioner under musikpedagog Lena Holts ledning var det dags för kröning i Christinae kyrka.

I år blev det Ida Andersson som utsågs av en grupp till Alingsås lucia 2021. Till sin hjälp har Ida tärnorna, Vilda Ekestena, Nora Nilsen, Alma Rowlands, Matilda Blixt, Alva Linusson, Emmy Hugosson och Lina Jonasson. Efter kröningen var det dags för det ”stora” arbetet, ett 50-tal framträdanden de följande två veckorna.

Något färre besök blev det jämfört med tidigare år då vi inte kunnat besöka äldreboenden, lasarettet, företags julbord och flera bostadsrättsföreningar beroende på covid-läget. Dock hoppas klubben få in medel motsvarande de 120.000 kr som ges ut till behövande inför
julen.

Länkarna nedan går till ett bildspel från kröningen i Christinae kyrka och till några framträdanden på luciadagens förmiddag.

Bildspel från kröningen i Christinae kyrka 2021

Film från några av luciadagens framträdanden 13 dec 2021