”Julgranar mot mobbning”

Julgransaktiviteten, som är ett samarbete mellan Handelshuset Vimpeln och Lions Club Alingsås, har genomförts vid tre tidigare tillfällen och då har de insamlade medlen gått till drogförebyggande arbete. Denna gång skall pengarna satsas i arbetet mot mobbning i skolorna i Alingsås.

I år har aktiviteten gett 70.000 kr.

– 50.000 kr har satsats i en pott som skolorna kan söka medel för projekt/temadag från. Från denna pott kan intresserade skolor även söka medel för att engagera någon väl insatt person i ämnet för föreläsning.

– 20.000 kr har avsatts till en pott där skolor via skolkurator/skolsköterska kan söka medel till enskild elev i riskzonen att utsättas för mobbning. Kan gälla ex kläder, idrottsutrustning med mera.

Pengarna finns tillgängliga under 2018 och sista dag för ansökan av medel för aktivitet är 10 november 2018.

 

Lions Luciaaktivitet 2017

Luciatruppens framträdanden här i Alingsås har varit och är fortfarande en alltid lika uppskattad aktivitet. Traditionen hålls vid liv i ett samarbete av Lions Club och Alingsås Tidning. De i truppen ingående flickorna har övats av sångpedagogen Martina Gidstedt, som enligt de många åhörarna verkligen lyckats i sitt arbete med truppens prestationer. Trots krävande skolarbete under tiden har de utfört sina framträdanden på ett lysande sätt, vilket vi alla fått stort erkännande för.

Luciaaktiviteten blev även detta år framgångsrik vad gäller insamlade penningmedel. Totalt inbringade aktiviteten ca 170.000 kr, som Lions därmed kan förmedla till behövande. Redan i årets julgåvor har över 110.000 kr delats ut till behövande barn och ungdomar i Alingsås allt enligt önskemål och fördelning av skolkuratorer, skolsköterskor etc.

Vi tackar alla de företag och organisationer som lämnat bidrag av olika storlekar direkt till Lions Club samt för alla de personliga gåvor som lämnats till luciatruppens insamlingsbössor. Vi riktar också ett stort tack till de företag som på olika sätt sponsrat verksamheten. Ett speciellt och stort tack riktar vi naturligtvis till de mycket trevliga och duktiga tjejer som ingått i truppen och som utfört ca 80 besök under de två första veckorna i december. Vi tackar också deras familjer för skjutsningar tidiga morgnar och sena kvällar samt till skolledningen som gett ledighet vid tider för deras aktiviteter med oss i Lions.

120.000 kr till julgåvor

Klubben satsar varje år på att bistå alingsåsare som har behov av tillskott av medel för att kunna fira en bra jul. I år delade Beredningskommittén via skolsköterskor, diakoner och kuratorer ut 120.000 kronor till familjer och ensamstående. Andra kommitéer som är involverade i aktiviteter vid juletid är Luciakommittén som rapporterade att vi i vanlig ordning har haft ett fantastiskt gäng flickor som glatt alingsåsare på många ställen. Aktiviteten ger ca 175.000 kr i insamlade medel varav en del redan omsatts i julgåvor.
Julgransaktiviteten på Vimpeln ger också en ordentlig slant som går till arbetet mot mobbning i skolan i Alingsås.

Klubben ökade sitt medlemsantal då Jonas Anselmby välkomnades in i klubben. Tidigare i höst har Bo Aspsjö och Gabrielle Zwart anslutit sig till klubben. Härnäst på programmet står rekryteringen av ett par ungdomar till Lions ungdomsläger i Europa på tur i januari. Mötet avslutades med att Alingsås Lucia med tärnor sjöng för medlemmarna och avtackades sedan av Luciakommitténs ordförande Sven-Åke Ericson för den fina insats de gjort. På bilden ses klubbens nya medlemmar i höst; Bo Aspsjö, Gabrielle Swartz och Jonas Anselmby.

Läs Luciabloggen

Läs gärna luciabloggen på Alingsås tidning här.

Luciasång i gallerian storken

Alingsås luciatrupp gör i dagarna över 70 framträdanden på arbetsplatser, hos föreningar med mera runt om i Alingsås. Alingsås Tidning passade på att filma när Leah Rowlands och hennes tärnor var i Gallerian Storken häromdagen.

Läs gärna luciabloggen på Alingsås tidning här.

Lucia kröning 1 december 2017

Se hela kröningen av Alingsås Lucia i Christine kyrka från den 1 december 2017.

Leah årets lucia i Alingsås


Här är årets lucia i Alingsås. Leah Rowlands, 17 år, fick flest av de drygt 1400 rösterna.
– Jag blev chockad, men det är väldigt roligt, säger hon.

AT tog rygg på Lions Club Alingsås luciageneral Sven-Åke Erikson då årets lucia skulle gratuleras. Se en intervju med henne här nedan. I hemmet mitt i staden väntade huvudpersonen Leah, hennes mamma Lesley, systrarna Alma och Ella och den sistnämndas pojkvän Jonatan.

– Det kan bli ett hundratal framträdanden. De mognar hela tiden och blir tryggare och växer något oerhört, säger Sven-Åke Erikson, som gav luciabeskedet till Leah.

Luciakröningen sker i morgon, fredag, klockan sju på kvällen i Christinae kyrka.

Text och video: Totte Vesterlund – Alingsås Tidning

Taggar:

Luciaomröstning förgyllde helgens shoppingrunda

Under helgen hade Alingsåsarna möjlighet att lägga sin röst på vem de vill se som Alingsås Lucia 2017. Det var väldigt många som deltog i omröstningen vilket vi i Lions uppskattar. Under nästa vecka vet vi vem som kommer att krönas i Christine kyrka den 1 december kl. 19.00.

Härligt välkomna den 1/12 kl. 19.00 till Christine kyrka!

”Fan va ful du e!”

Chockerande. Eller hur? Att inte alla barn ska få känna sig lika fina och värdefulla.

Vimpeln och Lions i Alingsås fortsätter samarbeta för att göra Alingsås tryggare för våra barn och ungdomar. Genom
”Julgransprojektet” samlar vi in pengar som bidrar till att skapa ett tryggare samhälle för ungdomar i Alingsås.

Alla pengar går oavkortat till projektet och Lions Club Alingsås där organisationer och privatpersoner kan ansöka om stöd till projekt som bidrar till att ungdomar i vår stad får det bättre.

2017 blir det fjärde året som julgransprojektet genomförs och i år fokuserar vi på att bekämpa mobbning. Om du tycker som vi, att mobbning inte hör hemma här, kan du eller ditt företag ta ställning och medverka i årets julgransprojekt på Vimpeln.

I sponsorpaketen (3500kr eller 5000kr) ingår:
• En gran att dekorera. (En enklare slinga ingår).
• Vid varje gran sätts en golvdekal med företagets namn och logotyp.
• Varje sponsor erbjuds ett tillfälle under 2018 att presentera sin verksamhet på Vimpeln.

Du bokar din gran genom att skicka ett mail till: julgran@lionsalingsas.se

Märk ditt mail med:
• Ditt eller företagets namn
• Kontaktperson
• Fakturaadress

Glöm inte att skicka med er logotyp, helst i .eps eller .ai format.

… eller fyll i formulär här. 

(Och behöver ni hjälp med att dekorera er gran så fixar vi det)

Med vänliga hälsningar

Vimpeln och Lions Club Alingsås


Ungdomar besökte klubben

Lovisa Olausson och Jonna Johansson

Lions oktobermöte gästades av två ungdomar, Lovisa Olausson och Jonna Johansson, som deltagit i Lions ungdomsläger i England respektive Australien i somras. Men innan lejonen fick ta del av flickornas upplevelser, hade klubben tagit beslut i några ärenden. 13.000 kr anslogs till de gemensamma hjälpaktiviteter som initierats av Lions distrikt Väst. Även lokalt hade ansökningar om bistånd beviljats enligt Beredningskommittén som handhar denna typ av frågor.

I övrigt rapporterades att ljusväggen vid Norra Strömgatan fungerar helt enligt planerna, luciaaktiviteten är framme vid uttagningen av årets luciatrupp och att de begagnade glasögon som en butikskedja skänkt till Lions, nu skall iordningsställas och skickas vidare till föreningen ”Vision for all” för uppmätning och vidare transport ut till olika delar av världen.

Lovisa Olausson berättade engagerat om sin vistelse i England, där hon först bodde hos en värdfamilj en vecka och sedan deltog under en vecka i ett Lions ungdomsläger i Stoke on Trent med ett 20-tal ungdomar från olika länder. Man var runt på många ställen i mellersta England och upplevde mycket tillsammans med kompisarna på lägret. Jonna Johanssons upplevde samma men hennes läger var förlagt utanför Brisbane i Australien. Först en vecka i en värdfamilj och sedan lägret på en camp en bit in i landet. Australien är ett fascinerande land med en annorlunda natur och mycket trevliga och gästvänliga människor enligt Jonna. Något värdfamiljen blev överraskade av var att Jonna och en finsk flicka som också bodde i familjen, badade i havet. Det var ju vinter i Australien och bara 20 grader i havet. Även Jonna menade att resan och lägret var fantastiskt och att hon nu har skapat ett internationellt nätverk med vänner runt om i världen.

Top