Septembers månadsmöte

Septembers månadsmöte hölls på ”ordinarie plats”, dvs i restaurangskolan i Utbildningens hus. Presidenten kunde konstatera att klubben nu är tillbaka i full verksamhet efter covid-tiden. Ljusväggskommittén har i september bråda dagar med planerandet och kontakterna med företagen som vill ha med sin logga i presentationen. Enligt ansvariga för aktiviteten rullar allt på som det ska.
Luciakommittén är också aktiv och planerar att genomföra Alingsås Lucia på traditionellt sätt med lite justeringar beträffande organisationen av aktiviteten. Mer om detta vid nästa månadsmöte.
En tredje kommitté som jobbar med en aktivitet är Ungdomskommittén som nu går ut med inbjudan till årets teckningstävling bland skolorna i Alingsås.

I övrigt meddelade Beredningskommittén att den hade delat ut något över 10.000 kr till behövande.

Klubben fick en ny medlem, Mattias Virsgård. Magnus Bergsten är Mattias fadder.

Med det tackade president Roger Eriksson i mötet deltagande lions för ett bra och konstruktivt möte.

Klubbens nya medlem Mattias Virsgård tillsammans med fadder Magnus Bergsten och president Roger Eriksson