Ankjoggen 2015

Ankcertifikat med följande nummer har vunnit eftersom dessa ankor kom först in i mål under Ankjoggen den 13 juni 2015.

1:a 637
2:a 1459
3:a 775
4:a 502
5:a 1146
6:a 639
7:a 1115
8:a 147
9:a 70
10:a 206
11:a 603
12:a 585
13:e 863
14:e 858
15:e 680

Var du hämtar ut din vinst står på certifikatet.

Kontrollant Kaj Näsman, Alingsås kommun, har vidimerat denna lista.